First name: Gian

Last name: Gerosa

Team:
LAN Game Crew | DreamHack Austin 2017

Sub Team: None

Username: smokey

Country: USA